Адміністративне право

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що виникають в процесі реалізації виконавчо-розпорядчих повноважень органів виконавчої влади. Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини, в яких однією зі сторін виступає держава в особі її органів виконавчої влади та посадових осіб, а інший – фізичні (громадяни, іноземці, особи без громадянства) та юридичні особи (підприємства, об’єднання, установи, громадські організації, політичні партії і т.д.).

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Адміністративні справи – це суперечки між фізичними або юридичними особами з органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами при здійсненні ними владних управлінських повноважень. Адміністративні справи розглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Тобто КАСУ встановлено презумпцію вини суб’єкта владних повноважень, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржується. Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться або можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов’язку і витребує необхідні докази, ч. 2 ст. 71 КАСУ зобов’язує суб’єкта владних повноважень уявити всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. Суд може збирати докази з власної ініціативи.

Кваліфіковані фахівці – адвокати Legal Protection надають юридичні послуги у справах про адміністративні правопорушення. На нашому рахунку численна позитивну практика в оскарженні постанов і рішень органів державної влади в Києві і Київській області.

Юридичні послуги адвоката у справах про адміністративні правопорушення:

  • оскарження адвокатом, юристом дій органів Національної поліції України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної податкової інспекції, Центральних органів виконавчої влади, органів залізничного транспорту, морського та річкового транспорту, Державної фінансової інспекції, інспекції з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, інспекції з охорони праці та інших органів (посадових осіб), військових комісаріатів, уповноважених розглядати справи про адмін істратівних правопорушення;
  • оскарження адвокатом, юристом заходів забезпечення у справі про адміністративне правопорушення (адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, в тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки та транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння);
  • захист адвокатом, юристом прав потерпілого при розгляді справи про адміністративне правопорушення;
  • участь адвоката у справах про адміністративні правопорушення при розгляді адміністративного матеріалу в суді першої інстанції;
  • підготовка і подача адвокатом, юристом пояснень, клопотань, допит свідків, потерпілого у справах про адміністративні правопорушення;
  • оскарження адвокатом, юристом постанови по справі про адміністративне правопорушення до вищестоящого органу або до суду першої інстанції.

Не гайте часу, вчасне звернення – гарантія Вашого результату на позитивне вирішення справи.
Дзвоніть на пряму адвокату: +38 099-777-87-11 Валентин Скиба

НАМ ПІД СИЛУ ЗАВДАННЯ
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
Відправ заявку, замов консультацію спеціаліста