Впровадження системи оптимізації договірної роботи

В процесі практичної роботи юридична фірма Legal Protection постійно стикалася з низьким рівнем ведення договірної роботи в компаніях різного рівня. У зв'язку з недостатньо компетентним підходом до організації договірної роботи, у підприємства в подальшому виникають непередбачені збитки, пов'язані з недобросовісною поведінкою контрагентів.

Наприклад, недобросовісні контрагенти, що прострочили свої зобов'язання, не повертають підписані договори, оскаржують угоди, заперечують сам факт надання послуги / поставки товару та ін. В ситуації відсутності належним чином підготовлених договорів і первинних документів, навіть самому досвідченому фахівцеві в області судових проваджень, буде складно довести до перемоги спір з недобросовісним контрагентом.

Провівши безліч аудитів, компанія Legal Protection виявила наступні поширені помилки у веденні договірної роботи на підприємстві:

 • Контрагенти починали співпрацювати ще до моменту фактичного підписання договору;
 • Наявність значних відмінностей між домовленостями, прописаними в договорі і фактичними домовленостями між сторонами;
 • Контрагенти працюють за договорами, термін дії яких закінчився;
 • У компанії відсутній співробітник відповідальний за ведення договірної роботи на кожному етапі руху договору (узгодження, візування, підписання, реєстрація, виконання та ін.);
 • Немає чіткої системи руху договору;
 • Відсутня структура візування документа, який співробітник або відділ за які положення договору відповідає;
 • Та ін.

 

Розуміючи потребу бізнесу в швидкості узгодження договорів, якісному обліку та мінімізації ризиків, компанія Legal Protection розробляє і успішно впроваджує методики по оптимізації процесу узгодження та обліку контрактів.

 

Як ми працюємо ?

 1. В компанії проводиться аудит договірної роботи, здійснюється оцінка існуючого рівня;
 2. Проводиться аудит кожного конкретного договору і при необхідності здійснюється їх поліпшення;
 3. Описуються існуючі в компанії бізнес процеси, які повинні бути відображені в договорі;
 4. Розробляється алгоритм руху договору (починаючи з моменту узгодження і закінчуючи виконанням і передачею в архів), визначається відповідальний співробітник, за кожен етап руху документу;
 5. Розробляється структура візування документів, виходячи з функціональних обов'язків, визначається відповідальний співробітник за кожен розділ договору.

Вартість послуг по оптимізації договірної роботи, залежить від обсягу документообігу, мінімальний тариф становить - 5 000 гривень.

 

НАМ ПІД СИЛУ ЗАВДАННЯ
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
Відправ заявку, замов консультацію спеціаліста