Оскарження рішень податкової

Податковий адвокат фірми Legal Protection має великий досвід роботи із податковими органами України, досвід в оскарженні прийнятих податковою рішень, представництво інтересів клієнтів під час проведення перевірок, а також захист клієнтів у кримінальних провадженнях за вчинення економічних злочинів та інше.

Звертаємо Вашу увагу, що рішення які приймаються податковою, можливо оскаржити як в судовому так і в адміністративному порядку.

1.Адміністративний порядок пов’язаний із оскарженням рішень податкової, прийнятих із порушенням або таких що суперечать чинному законодавству України, шляхом звернення податкового адвоката в інтересах свого клієнта до контролюючого органу вищого рівня ніж той який прийняв рішення, із відповідною скаргою у визначені законодавством строки.
У разі адміністративного оскарження до вищого рівня, обов’язок щодо доведення правомірності прийнятого рішення, покладається на податкову. Розгляд такої скарги, триває протягом 20 денного строку, однак такий строк може бути подовжений до 60 календарних днів.

Є цікава особливість податкового кодексу, що якщо прийняте рішення за скаргою платника податку не надсилається скаржнику протягом двадцяти денного строку або протягом строку, який продовжено керівником податкової, то така скарга є повністю задоволеною на користь скаржника. Рішення центрального податкового органу прийняте за розглядом скарги може бути в подальшому оскаржене в судовому порядку.

2.Оскарження рішень податкової можливе одразу до суду (судовий порядок), тобто без проходження процедури адмін. оскарження. Однак можливо звернутися до суду і після оскарження рішень податкової у всіх її вищестоящих органах.
У разі судового оскарження рішень податкової Вам необхідно розуміти, що під час звернення з позовом до суду для позивача одразу виникають додаткові витрати, такі як: сплата судового збору за подання позову; витрати на податкового адвоката та інші.

В свою чергу оскарження рішень у судовому порядку, зупиняє набрання чинності прийнятого податковою рішення і дає можливість оскаржувати такі рішення аж до касаційної інстанції.

Також звертаємо Вашу увагу, що податковий адвокат фірми Legal Protection надає послуги по представництву інтересів клієнтів і під час проведення податкової перевірки на підприємствах. Одним із най частіших випадків після проведення податковим органом перевірки на підприємстві є ініціювання зі сторони перевіряючих, порушення кримінального провадження у відношенні підприємства на якому була проведена перевірка по статі 212 КК України.

Однак податкові адвокати нашої фірми професійно захистить Ваші інтереси у порушених кримінальних провадженнях по статтям кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за вчинення економічних злочинів (ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, доведення до банкрутства, та інше).

Стадія на якій надаються послугиподаткового адвоката Види робітЦіна від (грн.)
Представництво інтересів клієнта у податковій, та під час проведення податковою перевірки на підприємстві1.Допомога у підготовці необхідних документів до початку проведення перевірки (проводиться завчасно);
2.Оскарження підстав проведення перевірок;
3.Присутність (захист) податкового адвоката під час відповідної перевірки;
4.Написання заперечень до акту перевірки податкової;
5.Представництво інтересів платника податку у податковій з будь-яких питань (участь на робочих групах).
Ціна узгоджується на конкретний вид роботи із клієнтом особисто.Виїзд податкового адвоката на місце перевірки (знаходження на місце проведення перевірки більше однієї години оплачується окремо) складає 1 000
Адміністративне оскарження рішень податкової1.Аналіз наданих клієнтом документів;
2.Вивчення проблематики клієнта;
3.Надання первинної консультації та узгодження подальших дій
4.Написання відповідних скарг до контролюючих органів вищого рівня.
5.Представництво інтересів під час розгляду скарги.
Договірна(в залежності від складності ситуації та об’єму наявних документів)
Судове оскарження рішень податкового органу у суді 1-ої інстанції1.Детальний аналіз ситуації, обставин та первинних документів клієнта; надання первинної консультації клієнту; розробка позиції та узгодження стратегії судового оскарження;
2.Написання позовної заяви;
3.Участь у судових засіданнях (у тому числі поза межами Києва, відрядження оплачуються окремо);
4.Підготовка необхідних процесуальних клопотання в рамках судового розгляду справи;
5.Інші дії.
10 000(до п’яти судових засідань).
Представництво податкового адвоката у суді апеляційної інстанції1.Ознайомлення з матеріалами справи та рішенням суду першої інстанції (у разі залучення податкового адвоката у справу на даній стадії);
2.Прогнозування перспективи подальшого розгляду справи;
3.Підготовка апеляційної скарги, або заперечення на апеляційну скаргу;
4.Участь у судовому розгляді справи;
15000
Участь податкового адвоката під час касаційного оскарження1.Вивчення матеріалів справи, (якщо адвокат залученій у справу на даній стадії);
2.Складання касаційної скарги, заперечення на скаргу;
3.Представництво податковим адвокатом у судовому засіданні;
4.Проведення інших процесуальних дії в залежності від індивідуальної ситуації по справі.
Договірна
Участь у перегляді судових рішень Верховним Судом України1.Вивчення рішення суду касаційної інстанції. Пошук судових рішень із неоднаковим застосування норм права;
2.Аналіз перспективи перегляду судового рішення.
3.Участь у розгляді справи ВСУ України (подання заяви у разі наявності перспективи).
Договірна

За домовленістю сторін, окрім обумовленої ставки, додатково адвокату може бути передбачений «гонорар успіху в справі», який становить від 5 до 10 відсотків суми, яка була нарахована Клієнту податковим органом внаслідок проведеної перевірки та в подальшому стягнення даної суми оскаржено за допомогою участі адвоката.

Податковий кодекс України, а саме 56 його ст. визначає порядок, в якому мають бути оскарженні податкові повідомлення (рішення, які визначені контролюючими органами щодо суми грошового зобов’язання) платником податків.

Треба зазначити, що оскарження рішення податкової відбувається в 2-х напрямках:

 • Судовому;
 • Адміністративному порядку.

Кожен такий порядок має свої особливості, які ми розглянемо нижче.

Коли слід звертатися в контролюючі органи вищого рівня

Платники податків можуть звертатися в контролюючі органи вищого рівня, в разі, коли наявні порушення в порядку або розмірі податкових зобов’язань та в ряді інших ситуацій.

Приводи для оскарження повідомлень від податкової:

 • Було нараховане податкове зобов’язання, сума якого визначена неправильно;
 • Висновок суперечить законодавству;
 • Висновок не входить у межі повноважень контролюючих органів, встановлених ПКУ або іншими законодавчими актами України.

Адміністративний порядок оскарження

Загалом, адміністративний порядок оскарження податкових повідомлень дієвий для тих випадків,

коли відбулося:

 • Порушення законодавства;
 • Спрощення законодавчих актів та інших нормативних документів.

Податковий адвокат звертається до вищого контролюючого органу із скаргою, у строк, визначений законодавством. Скарга обов’язково надається в письмовій формі, інколи до неї необхідно додавати ряд інших документів,

а саме:

 1. Копії рахунків;
 2. Інші засвідчені документальні докази, які платник податків вважає за потрібне надати, враховуючи вимоги ст.. 44 Податкового кодексу України.

Адміністративне оскарження адресується податковій службі і саме вона вирішує правомірність тих зобов’язань, які були начисленні раніше. Період розгляду скарги може коливатися від 20 – ти до 60 – ти календарних днів. У разі, коли 20-ти денний термін потребує збільшення для ефективного вирішення скарги, таке повідомлення надсилається платнику податків до закінчення першого строку. Згідно з законодавчими актами, у разі якщо, розрішення скарги не відбулося або не була надіслана письмова відповідь скаржнику протягом 20-ти днів, або подовженого строку (максимально до 60-ти діб), вважається що така скарга повністю задоволена на користь скаржника. Так само буде визначено в разі, коли рішення не було прийнято в строк до 20- ти календарних днів, без подальшого подовження цього терміну.

Треба зазначити, що всі висновки прийняті центральним податковим органом, стосовно розгляду скарг, можна оскаржувати в суді. У разі, якщо платник податків порушив вимоги ПКУ, скарги, які були подані в вищий контролюючий орган розглядатися не будуть.

Оскарження податкових повідомлень в судовому порядку

В разі, якщо платник податків не хоче проходити адміністративне оскарження, він може одразу звернутися до суду, тобто скористатися судовим порядком оскарження. Також ,кожен платник податків може оскаржувати висновки, які були прийняті вищими контролюючими органами під час адміністративного вирішення такої проблеми. Серед недоліків судового розгляду скарги можна виділити грошові витрати,

до яких відносять:

 • Оплату судового збору, за подання позову;
 • Витрати на податкового адвоката.

Слід зазначити, що такі витрати понесе позивач. З іншого боку, оскарження в суді повністю анулюють попередні результати адміністративного порядку і дають змогу змінити результати перевірки, навіть в касаційній інстанції. У разі, якщо клієнт звернувся до органів судової влади, скоріш за все, йому прийдеться пройти податкову перевірку. Нерідко, в результаті проведення такої перевірки, в бік підприємства може бути розпочато кримінальне провадження. Треба зазначити, що розгляд справи в суді, тобто порядок доведення правомірності висновків установлений процесуальним законом.

Юридичні послуги з оскарження у Києві

Legal Protection - компанія, яка надає професійні послуги юристів у галузі податкового, корпоративного, кримінального, господарського, рекламного та медіа права. Фахівці мають незрівняний досвід у вирішенні неоднозначних питань та

готові допомогти в наступних ситуаціях:

 • Під час оскарження податкових повідомлень;
 • Під час проведення податкової перевірки на підприємстві;
 • Захистити клієнта якщо були розпочаті кримінальні провадження за вчинення злочинів економічного характеру.

Нерідко до нас звертаються підприємці, які мають понести відповідальність за вчинення економічних злочинів

якщо вони:

 • Ухилилися від сплати податків;
 • Розпочали фіктивне підприємництво;
 • Довели фірму до банкрутства та багато ін.

Зважаючи на те, що податкове право – найбільш динамічна та активна сфера права, самостійно впоратися з правильним оскарженням податкових повідомлень – вкрай важко. Саме тому, компанія Legal Protection надає послуги кваліфікованих юристів, які будуть супроводжувати Вас протягом всього періоду розгляду справи від подання заяви, до оскарження її в вищих інстанціях, за потреби.

Рішення проблем в сфері податкового законодавства – ефективні та швидкі результати

Наші співробітники мають багатий досвід роботи в сфері податкового права і знають, як саме вести розгляд та добиватися прийняття висновків в адміністративному або судовому порядку розгляду оскаржень. Окрім того, цілий ряд фахівців приймає активну участь в розробці проектів з оптимізації оподаткування, яка має на меті спрощення і прискорення процесу обчислення та сплати податкових зобов’язань.

Якщо у вас виникло питання з приводу:

 • Вибору системи оподаткування на етапі формування бізнес – проекту;
 • Перевірок, які організовуються податковими органами;
 • Моніторингу зниження рейтингу контрагентів та перевірки їх репутації;
 • Складання договорів, які включають деякі пункти з податкового законодавства;
 • Оскаржень результатів, прийнятих після проведення податкової перевірки підприємства;
 • Захисту від переслідування у разі, коли було розпочате кримінальне провадження;
 • Розробки системи оптимізації оподаткування;
 • Здійснення господарських операцій разового типу – звертайтесь в компанію Legal Protection!

Окрім того, наші співробітники можуть допомогти з реєстрацією, ліквідацією або реструктуризацією ТОВ, закриттям ФОП. Завдяки тому, що фахівці компанії мають не одне, а дві і більше профільних освіти, вони прекрасно орієнтують в процесі розгляду справ, які стосуються формування та оптимізації бізнесу.

Наші фахівці мають гнучку систему оплати, оскільки враховують не тільки складність роботи, але і її результат. В багатьох випадках, клієнти приймають рішення надати юристу додатковий гонорар у вигляді відсотку від отриманої компенсації, так званий – гонорар успіху. У разі, коли наш адвокат допоміг Вам оскаржити та повернути в судовому порядку суму, яка раніше була неправомірно нарахована податковою службою, ви можете скористатися таким видом гонорару.

З результатами співпраці з нами, кожен клієнт може ознайомитися на сайті компанії, а також побачити відгуки відомих клієнтів. У Вас виникли запитання? Зверніться за консультацією за номером, вказаним на офіційному сайті!

НАМ ПІД СИЛУ ЗАВДАННЯ
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
Відправ заявку, замов консультацію спеціаліста